Menu

Logo Praha 9
Logo Praha 9
Logo Nadační fond
Kategorie: Akce - závody

Cvičitel všestrannosti III. třídy

Školení bude probíhat od 8. dubna do 28. května 2016. Náplní školení je...

Školení bude probíhat od 8. dubna do 28. května 2016. Náplní školení je anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie, drobné hry. Hlavním obsahem školení ale budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále se seznámíte s ukázkovými jednotkami pro věkové kategorie od mladšího žactva až po dospělé cvičence. V rámci školení každý účastník obdrží studijní materiály.

Na školení se dozvíte:

Jak sestavit cvičební jednotku všestrannosti pro danou věkovou kategorii

Jak provádět gymnastické činnosti bezpečně a hravě

Jak naučit základní pohybové dovednosti a rozvíjet pohybové schopnosti

Jak správně využívat hudebního doprovodu

Jak pracovat s úkolovými listy a dalším metodickým materiálem

Vyzkoušíte si prakticky:

Vytvořit pohybové hry, kterými zaujmete své cvičence

Metodiku výuky v gymnastice, atletice a sportovních hrách

Záchranu a dopomoc v gymnastice

Připravit a odzkoušet vlastní ukázkovou cvičební jednotku

Hodnotit kriticky a přesto pozitivně vlastní výuku a činnost


To vše pod vedením zkušených lektorů z ÚŠ ČOS i odjinud. Úspěšným absolvováním školení a zkoušek získává cvičitel kvalifikaci III. třídy všestrannosti, která opravňuje k samostatnému vedení cvičební jednotky v oddílech všestrannosti.

Termíny

1. konzultace: 8. – 10. dubna 2016

2. konzultace: 6. – 8. května 2016

Závěrečné zkoušky: 28. května 2016

Místo

Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Popis akce

Školení je určeno pro zájemce o kvalifikaci cvičitele všestrannosti. Kvalifikace III. třídy opravňuje cvičitele k samostatnému vedení cvičebních jednotek s žactvem, dorostem i dospělými. Hlavním obsahem školení budou různé gymnastické formy, základy atletických disciplín a sportovních her. Dále anatomie a fyziologie, základy první pomoci, pedagogika a psychologie, stavba cvičební jednotky, odborná terminologie i drobné hry. Seznámíte se s ukázkovými cvičebními jednotkami pro věkové kategorie od mladšího žactva až po dospělé cvičence.

Kontakt - metodik

Dana Absolonová, DiS., e-mail.: dabsolonova@sokol.eu, tel.: 257 007 261, mob.: 603 913 213

print Formát pro tisk