Menu

Logo Praha 9
Logo Praha 9
Logo Nadační fond
Kategorie: Akce - závody

Pražský společný závod ve sportovní gymnastice předškolních dětí a nejmladšího žactva

V sobotu dne 7. 4. 2018 se uskuteční v T.J. Sokol Vršovice, Praha 10 "Pražský společný závod ve sportovní gymnastice předškolních dětí a nejmladšího žactva".

Sport pro všechny Praha a Pražské sokolské župy ČOS

 J. Podlipného, Pobělohorská, Pražská – Scheinerova

pořádají

P R A H A  -  O P E N  2018

Pražský společný závod ve sportovní gymnastice předškolních dětí a nejmladšího žactva

Termín: sobota 7. 4. 2018

Místo konání: T.J. Sokol Vršovice, Praha 10, vchod ze Sportovní ul.

Věkové kategorie:

předškolní děti - rok nar. 2012 a mladší

nejmladší žactvo - rok nar. 2011

Sestavy:  akrobacie, lavička, přeskok (popis sestav viz níže)

Pro kategorii nejmladší žactvo je přidáno švihadlo.

Zahájení závodu: 

9:00 hod. - předškolní děti – 1. sled, 2. sled podle počtu přihlášených

13:00 hod. - nejmladší žactvo (rok nar. 2011)

Prezence:

8:20 –  8:50 hod. - předškolní děti

12:30 – 12:50 hod. - nejmladší žactvo

GYMNASTICKÉ SESTAVY

I. AKROBACIE

Gymnastický koberec

Základní postavení – stoj spojný, připažit

1. skokem stoj rozkročný – upažit

2. skokem stoj spojný – připažit

3. skokem stoj rozkročný – upažit

4. skokem vzpor dřepmo

5. dřep – vzpažit – kotoul vpřed do vzporu dřepmo (dřepu s předpažením)

6. pádem vzad kolébka do vzporu dřepmo – paže v oblasti kolen (nebo okolo kolen) - výskok – předpažením vzpažit zevnitř

7. předpažením připažit

Bodování:   max. 10 bodů

II. LAVIČKA 

Lavička, žíněnka

Základní postavení - stoj spatný vedle lavičky bočně, připažit

1. dohmatem na okraje lavičky dva přešvihy zánožmo skrčmo přes lavičku

2. výskok zánožmo skrčmo do vzporu dřepmo

3. stoj – upažit – 3 kroky přes špičky

4. stoj na pravé (levé), skrčit přednožmo levou (pravou) (stehno rovnoběžně se zemí, úhel mezi stehnem a podkolením 90° – 135°) – výdrž 2 sekundy

5. chůze přes špičky na konec lavičky

6. předkrokem stoj na špičkách a celý obrat přes špičky

7. stoj spojný - připažit – hmitem podřepmo a odrazem snožmo seskok vpravo (vlevo) – předpažit povýš, připažit

Bodování:   max. 10 bodů

III. PŘESKOK

Kategorie: předškolní děti

Bedna našíř 60 - 65 cm (40 – 45 cm), žíněnka

Z rozběhu odrazem snožmo výskok do vzporu dřepmo a plynulý seskok s předpažením povýš – připažit

2 pokusy – započítává se lepší pokus

Bodování:

max. 10 bodů (výška bedny 60 - 65 cm)

max.  8 bodů (výška bedny 40 – 45 cm)

Kategorie: nejmladší žactvo

Bedna našíř 80 - 90 cm (60 – 65 cm), můstek, žíněnka cca 30 cm vysoká

Z rozběhu odrazem snožmo výskok do vzporu dřepmo a plynulý seskok s předpažením povýš – připažit

2 pokusy – započítává se lepší pokus

Bodování:

max. 10 bodů (výška bedny 80 - 90 cm)

max.  8 bodů (výška bedny 60 – 65 cm)

IV. ŠVIHADLO – pouze kategorie nejmladší žactvo

Vlastní švihadlo

Základní postavení: stoj spojný – pokrčit upažmo dolů, švihadlo za tělem

1. pět přeskoků snožmo s meziskokem nebo bez meziskoku

2 pokusy – započítává se lepší pokus

Bodování:   max. 10 bodů

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.