Menu

Logo Praha 9
Logo Praha 9
Logo Nadační fond

Členské a oddílové příspěvky pro rok 2019

Roční členská známka - hradí se 1x za kalendářní rok

Děti (od 2 let) do 18 let a dospělí nad 65 let 200 Kč
Dospělí od 18 - 65 let

500 Kč

Oddílové příspěvky na půl roku

Cvičení pro děti, žactvo, dorost

pololetí 1x týdně 300 Kč
pololetí 2x týdně 400 Kč
pololetí 3x týdně 450 Kč

Cvičení rodiče a děti

Pololetí za jedno dítě 300 Kč
Pololetí za druhého sourozence 250 Kč
Pololetí za třetího sourozence 200 Kč
   

Cvičení pro dospělé 18 - 65 let

Pololetí 400 Kč*

Cvičení pro dospělé nad 65

Pololetí 300 Kč*

* cena za pololetí je určena na max. 2 cvičební hodiny týdně, při vyšším počtu cv. hodin týdně je cena navýšena o dalších 100 Kč za pololetí

Děti trenérů, cvičitelů, činovníků jednoty jsou zproštěny platby oddílových příspěvků.
Členové jodnoty, kteří nejsou členy žádného oddílu (tzn. přispívající) platí pouze příslušnou členskou známku.