Menu

Logo Praha 9
Logo Praha 9
Logo Nadační fond
< návrat zpět

Předškolní děti

Kdy: středa 17:00 - 18:00
Věková kategorie: pro děti od 5 do 7 let – před zahájením školní docházky a věku nejmladšího žactva
Cvičitelé: Antonín Kuneš a Helena Hortová

Cvičení je zaměřeno zejména na všestranný rozvoj pohybových dovedností s využitím základního tělocvičného nářadí, netradičního i tradičního náčiní a her. Jsou zahrnuty i hry kolektivní pro posilování sociálního chování, sebepoznání a vztahu v kolektivu. Jedním z cílů hodin je také průběžná příprava na závody v sokolské všestrannosti. Pravidelně v dubnu probíhají závody v gymnastice a v červnu v atletice.

Zápisy do oddílu: dle volné kapacity v měsíci září a lednu
Cena: viz. členské a oddílové příspěvky