Menu

Logo Praha 9
Logo Praha 9
Logo Nadační fond
< návrat zpět

Rodiče a děti 2

Cvičení rodičů a dětí

Cvičení rodičů a dětí je zaměřeno pro děti od 2 do 4 let. Probíhá v pravidelných hodinách každou středu od 9:30 do 10:30 hodin a od 15:45-16:45 hodin. Cvičení se zaměřuje na pohybové aktivity, které podporují hrubou motoriku, obratnost, koordinaci pohybů, kde zapojujeme všechny svalové skupiny. Každou hodinu připravíme dětem pestrou překážkovou dráhu, kterou s radostí zdolávají a přitom rozvíjejí své dovednosti. Koordinační cvičení probíhá s míči, případně jinými dostupnými pomůckami. Cvičení je také doprovázeno básničkami a písničkami s pohybem.

Nejlepší nástroj na cvičení dětí je rodič sám, takže si zacvičí i rodiče a děti se tak těší se společné činnosti s maminkou, tatínkem či prarodičem, což prohlubuje vzájemné vztahy a důvěru. Postupně se děti začínají zajímat i o vrstevníky a tím rozvíjí sociální vztahy a vytváří si nové kamarády a zážitky.

Sokolské cvičení rodičů a dětí formou hry rozvíjí děti tak, aby pohyb zůstal neodmyslitelnou součástí jejich života.

Co si vzít s sebou na cvičení:

  • děti pohodlné tričko a tepláky, čistou obuv do tělocvičny, pití
  • doprovod dětí (rodiče, prarodiče) pohodlné sportovní oblečení a sálovou obuv

Těšíme se na Vás, kolektiv cvičitelů T.J. Sokol Prosek

Rodice a deti